Документа

ДОКУМЕНТА

Статут Општинског центра за социјални рад Нова Варош

Информатор о раду Oпштинског центра за социјални рад (2020)

Извештај о раду за 2013. годину

Програм рада Општинског центра за социјални рад за 2014. годину.

Права из области социјалне заштите и процедуре за њихово остваривање

Одлука о правима и услугама која обезбеђује општина Нова Варош

Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ

Захтев за признавање права на месечну новчану накнаду за незапослене самохране родитеље

Захтев за признање права на тренутну новчану помоћ

Правилник о радном ангажовању корисника једнократне новчане помоћи

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВА ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА ОПШТИНСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВА ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О Р А Д У

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ИЗБОРА ДЕЦЕ ЗА БОРАВАК НА МОРУ

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

Пречишћен текст Одлуке  о правима и услугама социјалне заштите које обезбеђује општина Нова Варош

Стратегија социјалне заштите општине Нова Варош

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВА ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ РАДА ОПШТИНСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВА ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

%d bloggers like this: