Запослени

ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОМ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

* ЈЕЛЕНА ЛЕКОВИЋ –  директор (дипл. правник), канцеларија бр. 7

e-mail: jelena.lekovic.ou@gmail.com;

* ОЛИВЕРА ПУРИЋ – запослена на админстративно-финансијским пословима (дипл. економиста), канцеларија бр. 2

e-mail: oljapuric17@gmail.com;

МИРЈАНА ПАУНОВИЋ –  запослена на управно-правним пословима (дипл. правник), канцеларија бр. 8

e-mail: mirjanacsrnv@gmail.com;

САБИХА МЕХОВИЋ – запослена на пословима социјалног рада-водитељ случаја/супервизор (дипл. професор психологије и педагогије), канцеларија бр. 3

e-mail: sabihacsrnv@gmail.com;

НАТАША ПУЦАРЕВИЋ – запослена на пословима социјалног рада-водитељ случаја (дипл. социјални радник),  канцеларија бр. 4

e-mail: natasacsrnv@gmail.com;

ЧИЧИЋ АДИСА – запослена на пословима планирања и развоја (дипл. професор социологије), канцеларија бр. 6

e-mail: adisacsrnv@gmail.com;

* ПАУНОВИЋ ДУШАН, запослен на техничким пословима (средња стручна спрема – електротехничар рачунара), канцеларија бр. 1

e-mail: dusancsrnv@gmail.com;

ЧИЧИЋ АЛМА – запослена на пословима социјалног рада из надлежности ЛС (дипл. социјални радник), канцеларија бр. 6

e-mail: almаcsrnv@gmail.com

РВОВИЋ БРАНКА – запослена на пословима социјалног рада-водитељ случаја (дипл. социјални радник), канцеларија бр. 6

e-mail: brankarvovic@yahoo.com;