Архиве

All posts for the day 17. априла 2018.

У Новој Вароши на социјали сваки девети!

Published 17. априла 2018. by djzeljkobojovic

Тешка економска ситуација, висока стопа незапослености , све већи број старих, оболелих и жртава породичног насиља условили су да сваки девети становник општине Нова Варош прима неки од видова материјалне социјалне помоћи и користи услуге из области породично-правне заштите. На евиденцији општинског Центра за социјални рад лане се нашло укупно 1.918 корисника, што је за осамдесетак више у односу на прошлу годину.

Према подацима локалног Центра за социјални рад, број корисника се у протеклих десетак година константно увећава и то у готово свим категоријама и старосним групама. Прогнозе су да ће се негативан тренд наставити и током 2018. јер је само током јануара пристигло око 230 захтева за неки од видова социјалне помоћи.

У овој установи напомињу да је повећање броја социјално угрожених рефлексија бројних проблема у локалној заједници , међу којима доминирају пад животног стандарда, и даље висок проценат незапослених, као и старих лица, знатан број особа без здравствене заштите, психијатријских и болесника оболелих од најтежих болести, диспропорција односа умрлих и рођених , још увек недовољно развијене услуге социјалне заштите усмерене на побољшање квалитета живота инвалидних лица… Прочитајте остатак овог уноса →